AMS Architektura
mgr inż. arch. Maciej Skorupski
96-100 Skierniewice
ul. Mszczonowska 28A, lok. 4
tel. 502 103 303
e-mail: biuro@amsarchitektura.pl
 • Budyki jednorodzinne ( wolnostojące, szeregowe, bliżniacze)
 • Budynki wielorodzinne (zespoły budynków, osiedla)
 • Budynku użyteczności publicznej  ( biurowe, usługowe, handlowe )
 • Budynki gospodarcze ( wiaty, garaże, budynki zagrodowe )
 • Budynki przemysłowe (hale, magazyny, zakłady produkcyjne) 
 • Budynki rolnicze ( związane z dzałalnością rolniczą obory, kurniki) 
 • Budynki oświatowe  i obiekty sportowe (szkoły, przedszkola, boiska)
 • Budynki hotelowe, gastronomiczne oraz bankowe
Strona w budowie - niebawem pełna wersja witryny. 
"Wieloletnie doświadczenie w pracy architekta pozwala mi w pełni dostrzec 
najważniejsze aspekty projektowe i pogodzić je z oczekiwaniami Klienta oraz 
wspólnie z Nim wykreować, tak estetycznie jak i funkcjonalnie, doskonały obiekt"

mgr inż. arch. Maciej Skorupski 
502 103 303 
Projekty:
Wszelkie prawa zastrzezone - AMS Architektura - Maciej Skorupski - 2015 


 • w opracowaniu analiz i koncepcji na potrzeby uzystkania Decyzji o Warunkach  Zabudowy
 • uzyskania wszelkich dokumentów związanych z wydaniem pozwolenia na budowę
 • w uzyskaniu map do celów projektowych
 • możliwości technicznych i prawnych planowanych Inwestycji
 • uzyskujemy wszelkie uzgodnienia projektów (Sanepid, BHP, P.POŻ.)
 • Projekty Zagospodarowania terenu
 • Adaptację i zmiany w projektach gotowych 
 • Projekty przyłączy sanitarnych  i energetycznych
 • Inwentaryzacje budynków z oceną stanu technicznego obiektu
 • Projekty rozbiórki budynków
 • Projekty rozbudowy, przebudowy obiektów
 • Projekty zmiany przeznaczenia budynku 
 • Nadzór autorski na budowie
Wykonujemy także:
Doradzamy i pomagamy w zakresie: